Näringslivsrådet

För information om Ekerö kommuns näringslivsråd – besök deras websida:
http://ekero.se/Naringsliv_och_arbete/Naringslivspolitik/Naringslivsradet/