Senaste årsmötet

Ny ordförande

Joakim Becker, JB InformationsTeknik, valdes till ny ordförande i Mälaröarnas Företagareförening

——-

Styrelsen 2012

fr v Stefan Paulsen/Färingsö Trä, Alvar Kårfors/Orto Novo, Irene Holmquist/Gustavshill, Mathias Lindmark/Handelsbanken, Joakim Becker/JB InformationsTeknik, Tessie Sjöstedt/TESSAB

——-

De avtackades församling fr v

Eva Röing /Swedbank, kassör i 4 år
Mats Gotälv /Jungfrusunds Café, ordförande i 2 år
Annika Einarsson /AEEB Byggnads AB, valberedningen 2 år
Jenny Blomberg /Hälsa & Skönhet, valberedningen 4 år
Ulrika Samaletdin / Rest.Jungfrusund, ledamot 2 år
Fredrik Rindås /ICA Nära Skå, ledamot, v ordf 4 år

Thorbjörn Rönnlund /Din Syn Ekerö, valberedningen 4 år
-kunde tyvärr inte närvara för avtackning.