Syfte

– Vi nätverkar genom våra populära ToK-träffar, där tok står för Trevligt och Kul. En ToK träff är ett företagsbesök där värden berättar om sin verksamhet ur ett företagareperspektiv. 

– Vi lär oss genom våra inspirationsträffar där vi bjuder in en kunnig föreläsare. Olika ämnen tas upp som ledarskap, skatter, arbetsrätt m.m. 

– Vi påverkar kommunen genom att vi sitter med i näringslivsrådet. Ju starkare vår förening är desto tyngre väger våra frågor.

– Vi spar pengar genom att ta del av medlemsebjudanden.