Styrelsen

Ordförande:

Joakim Becker
JB InformationsTeknik
Klyvarstigen 16
179 61 Stenhamra
Tel: 0708-17 81 73
e-mail: joakim@jbinformationsteknik.se

Vice ordförande och Kassör:

Mathias Lindmark
Handelsbanken Ekerö
Box 254
178 24 Ekerö
Tel: 08-564 103 00
e-mail: mali29@handelsbanken.se

Ledamöter:

Alvar Kårfors
Orto Novo
Örtvägen 23
178 22 Ekerö
Tel: 08-564 001 11
e-mail: ak.orto@novo.se

——-

Irene Holmquist
Gustavshill Handelsträdgård
Björkviksvägen 1
179 98 Färentuna
Tel: 08-560 425 80
e-mail: irene@gustavshill.com

——-

Stefan Poulsen
Byggvaruhuset Färingsö Trä
179 75 Skå
Tel: 08-560 241 00
e-mail: stefan@faringsotra.se

——-

Tessie Sjöstedt
TESSAB
Tappströmsvägen 98
178 32 Ekerö
Tel: 08-560 312 03, 073-444 44 50
e-mail: info@tessab.se